Polityka prywatnościPolityka prywatności

Serwisu www.polerowanie-kamienia.pl
 

1. Informacje ogólne.

 • Operatorem serwisu www.polerowanie-kamienia.pl jest firma …
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urzÄ…dzeniach koÅ„cowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  • Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
    

2. Informacje w formularzach.

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach poÅ‚Ä…czenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzu nie sÄ… udostÄ™pniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodÄ… użytkownika.
   

3. Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiÄ… dane informatyczne, w szczególnoÅ›ci pliki tekstowe, które przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone sÄ… do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajÄ… nazwÄ™ strony internetowej, z której pochodzÄ…, czas przechowywania ich na urzÄ…dzeniu koÅ„cowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczajÄ…cym na urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujÄ…cym do nich dostÄ™p jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane sÄ… w nastÄ™pujÄ…cych celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagajÄ… zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystajÄ… ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartoÅ›ci;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziÄ™ki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasÅ‚a;
  • okreÅ›lania profilu użytkownika w celu wyÅ›wietlania mu dopasowanych materiaÅ‚ów w sieciach reklamowych, w szczególnoÅ›ci sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane sÄ… dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „staÅ‚e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” sÄ… plikami tymczasowymi, które przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyÅ‚Ä…czenia oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej). „StaÅ‚e” pliki cookies przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika przez czas okreÅ›lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuniÄ™cia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglÄ…dania stron internetowych (przeglÄ…darka internetowa) zazwyczaj domyÅ›lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogÄ… dokonać zmiany ustawieÅ„ w tym zakresie. PrzeglÄ…darka internetowa umożliwia usuniÄ™cie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies SzczegóÅ‚owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglÄ…darki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogÄ… wpÅ‚ynąć na niektóre funkcjonalnoÅ›ci dostÄ™pne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogÄ… być również przez wspóÅ‚pracujÄ…cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatnoÅ›ci tych firm (http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/), aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatnoÅ›ci Google Analytics
 • Pliki cookie mogÄ… być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnoÅ›ci sieć Google, do wyÅ›wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogÄ… zachować informacjÄ™ o Å›cieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamowÄ… Google użytkownik może przeglÄ…dać i edytować informacje wynikajÄ…ce z plików cookies przy pomocy narzÄ™dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Serwis wykorzystuje Mapy Google, aby polepszyć jakość przeglÄ…dania. WiÄ™cej informacji na temat wykorzystania cookies tego typu, na stronie dotyczÄ…cej polityki prywatnoÅ›ci Google. http://www.google.com/intl/en_uk/policies/privacy/
 • Strona wykorzystuje funkcjie interaktywne w celu popularyzacji serwisu za pomocÄ… serwisów spoÅ‚ecznoÅ›ciowych:
  • Facebook – Witryna umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski LubiÄ™ to i Rekomenduj/Podziel siÄ™ powiÄ…zane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich miejscach i stronach umieszczany jest kod odwoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ do serwisu Facebook. UżywajÄ…c przycisku LubiÄ™ to lub rekomendujÄ…c obraz bÄ…dź danÄ… część strony, użytkownik loguje siÄ™ w serwisie Facebook, w którym obowiÄ…zujÄ… zasady ochrony prywatnoÅ›ci firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać siÄ™ http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
    
  • YouTube – Witryna osadza na stronach swojego serwisu WWW klipy wideo udostÄ™pniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich miejscach i stronach umieszczany jest kod odwoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ do serwisu YouTube. YouTube Å›ledzi odtwarzanie klipów wideo, a Å›ledzenie to odbywa siÄ™ zgodnie z zasadami ochrony prywatnoÅ›ci, które sÄ… dostÄ™pne http://www.google.com/intl/pl_ALL/policies/privacy/
    
  • GooglePlus – Witryna umieszcza w ustalonym miejscu przycisk Google+, Polityka prywatnoÅ›ci opisana jest pod adresem http://www.google.com/policies/privacy/ 
    

4. Logi serwera.

 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegajÄ… logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te sÄ… wykorzystywane wyÅ‚Ä…cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsÅ‚ugi Å›wiadczonych usÅ‚ug hostingowych.
 • PrzeglÄ…dane zasoby identyfikowane sÄ… poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogÄ… podlegać:
  • czas nadejÅ›cia zapytania,
  • czas wysÅ‚ania odpowiedzi,
  • nazwÄ™ stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokóÅ‚ HTTP,
  • informacje o bÅ‚Ä™dach jakie nastÄ…piÅ‚y przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejÅ›cie do Serwisu nastÄ…piÅ‚o przez odnoÅ›nik,
  • informacje o przeglÄ…darce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie sÄ… kojarzone z konkretnymi osobami przeglÄ…dajÄ…cymi strony.
 • Dane powyższe nie sÄ… wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
   

5. Udostępnienie danych.

 • Dane podlegajÄ… udostÄ™pnieniu podmiotom zewnÄ™trznym wyÅ‚Ä…cznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ osoby fizycznej sÄ… udostÄ™pniane wyÅ‚Ä…czenie za zgodÄ… tej osoby.
 • Operator może mieć obowiÄ…zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądaÅ„ w zakresie wynikajÄ…cym z żądania.
   

6. ZarzÄ…dzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodÄ™?

 • JeÅ›li użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglÄ…darki. Zastrzegamy, że wyÅ‚Ä…czenie obsÅ‚ugi plików cookies niezbÄ™dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeÅ„stwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarzÄ…dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglÄ…darkÄ™ internetowÄ…/ system i postÄ™puj zgodnie z instrukcjami: